6 days ago

Zaproszenie – szkolenia z team building

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”read more...

2 weeks ago

Zawiadomienie – szkolenia z prawa karnego

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006read more...

2 weeks ago

Ołoszenie – szkolenia z Excela

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...

3 weeks ago

Publikacja – szkolenia z agrotrystyki

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINread more...

3 weeks ago

Decyzja – kursy z prawa karnego

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013read more...

3 weeks ago

Informacja – szkolenia z konfliktów

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhttps: read more...

4 weeks ago

Decyzja – szkolenia z przemawiania

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013https://szkoleni read more...